zaterdag 21 april 2012

Oh Happy Day 2.4

Ja hoor, vandaag wordt er nog een keer aan Oh Happy Day gedaan! Gewoon omdat het ongelooflijk is hoe er plots geweldige en spannende dingen op uw pad kunnen komen en ge daar dan ook dankbaar voor moet zijn!

  • Er was een vogel in de nestkast! Ik heb dat de volgende ochtend voorzeker tegen 5 collega's moeten vertellen en met foto's tonen enal. Blij zijn met het kleine, ik kan dat!
  • Er werd zomaar een zot spannend project in mijn schoot geworpen. Zomaar! Nog net niet gepresenteerd met een toefje slagroom er bovenop. Als ik ervoor ga, zal het mijn leven even op zijn kop zetten, maar het is amper te geloven.
  • Die andere blog van mij: WonderWeg, blijkt geselecteerd te zijn voor de Blog Awards! Er werd nog net geen dansje ingezet toen ik dat vernam. En of u die awards nu suf vindt of niet, het betekent wel dat iemand WonderWeg goed genoeg vond om te nomineren en dat maakt mij blij
En dat allemaal zonder dat ik in elk van deze situaties op zoek was naar iets. Hopla, het leven zal u maar overkomen!

Fielosophie en het gevogel: Gebroed!

Nog geen maand geleden waren we getuige van de nestvorming van onze mysterieuze vogel.
Ik verwachtte nog niet onmiddellijk eieren in het nest - ah nee, want dat is iets voor mei, ah ja - dus ik achtte het niet nodig om wekelijks naar het nest te gaan kijken.

Big mistake!

Want toen ik dan eindelijk nog eens naar het nestkastje slofte, bleek er wel degelijk een vogel in het nest te zitten! En aangezien de bewoner het vertikte om weg te vliegen wanneer hij - maar meer waarschijnlijk 'zij' - mij zag, kan ik niet anders dan besluiten:

Hier wordt gebroed!


Het is zeer bedroevend gesteld met mijn vogelsoortenkennis, maar als ik een gok mocht wagen, dan ga ik voor een zwaluw. Dat staartje en die witte buik, ik zou er geld op durven zetten!
Moest iemand van u gespecialiseerd zijn in het herkennen van vogels in nesten, u gilt maar in de comment.
Kwestie dat wij in de toekomst onze bezoeker met correcte naam en toenaam kunnen verwelkomen in zijn nestkast.

Man man, kijkt u ook al zo hard uit naar die eieren en kleine hongerige vogelbekjes??

dinsdag 10 april 2012

Fielosophie bekomt ervan


Wegens het embargo “What happens in de Ardennen, stays in de Ardennen”, kan ik moeilijk uitweiden, maar ik kan u in ieder geval wel meegeven dat er heden ten dage toch wat moet bekomen worden.

Qua vermoeidheid valt het allemaal nog verbazend goed mee, maar op vlak van helderheid en fitheid, moet ik mijn lichaam toch een extra energieboost geven met zuiveringsthee en sloten water. De sigaretten zijn ook tot een minimum teruggelopen omdat mijn longen hun veto gesteld hebben. De lever profiteert gelukkig van het feit dat ik eigenlijk geen drinker ben en heeft bijgevolg de uitspatting behoorlijk goed verwerkt.

Ik sliep afgelopen weekend in een stapelbed – bovenaan, jawel – alwaar de herinnering aan jeugdkampen niet veraf was.
Er was een trampoline, levensgevaarlijk wanneer ge dat met meer dan 4 personen bestijgt, seriously. Maar ahum, wij hebben dat niet gedaan hoor, neenee, want dat mocht niet voor de waarborg enal.
Er was een jacuzzi en een sauna alwaar wij voorzeker het record ‘uren jacuzzi zitten’ braken. Gelukkig was er ook cava.

Jaja, ik moest daar even van bekomen. Ik ben geen “uitspatter”. Ik ben over het algemeen de nuchterheid zelve, gebonden door praktische bedenkingen en zelden in losbandigheid terug te vinden.
En toch heb ik voor mezelf een drempeltje overwonnen het afgelopen weekend. Ik heb het zelf gevoeld en de crowd aanwezig blijkbaar ook.

Een mens zou voor minder dus eventjes moeten bekomen.
(Fade out)*

*Over deze insider joke kan ik absoluut niet uitweiden, het zou mijn imago te hard schaden (ja nog harder dan mijn ochtendkop), enkele kernwoorden zijn echter wel op hun plaats: Marjolein, letterlijke tekst, misverstand, yours truly.

donderdag 5 april 2012

Pixelmania

Dit weekend zoek ik de rust op in “Dardennen”.
Of toch voor zover u rust kan verwachten van een weekend met 8 ex-collega’s die een hele fles Amaretto, Passao, Cacha├ža en meerdere vaatjes rode & witte wijn toch nog wat te weinig vonden en bijgevolg ook nog bruine rum, vodka en witte rum niet te missen vonden.
Had ik u al gezegd dat ik quasi niet drink? Rust dus, uhu.

Zo-even 3 dagen van huis terwijl het lief zich wegens werkverplichtingen in het buitenland bevindt, het leek mij een strak plan.
Tot de vaste oppas van PixelPoes ook op vakantie bleek te zijn en dat beest dus zonder oppas viel.
Ik mag dan nog geen kinders hebben, maar die kat, dat is minstens een even goede leerschool in vakantieplanning. We hadden nog beter een hond genomen want die had ik tenminste nog mee kunnen nemen naar de Ardennen.
Maar goed, er werd een constructie op poten gezet waarbij de ouders van mijn lief de reddende engels van dienst zijn.
Een oppas vinden voor een kat, dat is toch allemaal niet zo evident hoor gasten.
En zeg nu zelf, deze duts zou ge nu toch zo in huis pakken!
En dan te bedenken dat ik een rustig weekend voorzien had met de DVD box van Desperate Housewives seizoen 7.
Oh boy oh boy.