donderdag 21 juni 2007

Voor mijn lieve mama

Lieve mama,We kunnen niet begrijpen dat je weg bent voorgoed.
Er zijn nog zoveel dingen die ik je wilde zeggen.
Nog zoveel dat ik je wou vragen.
Ik had je liefde en raad nog zo nodig en ik kon nog zoveel leren van jou ongelooflijke levenskracht.
Je handen hebben de onze losgelaten,
je glimlach blijft alleen nog in onze gedachten bestaan.
Het valt ons zwaar, we hadden je nog zo nodig.
Maar toch ben je niet helemaal verdwenen.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen.
Niet wie je was en ook niet wat je zei.
Je bent onvergetelijk geworden voor zovelen.
Je zal altijd in onze gedachten zijn.
We zullen je blijven missen,
je vriendschap,
je kracht,
je liefde,
je lach
Want zonder jou was ons leven armer geweest.
Lieve mama, rust nu maar zacht,
je hebt het verdiend.
Je blijf voor altijd dicht bij me in mijn hart.

woensdag 20 juni 2007

Mama

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Liefdevol aandenken aan

MEVROUW Simonne Vertommen

geboren te Lier op 14 oktober 1955
en van ons heengegaan
in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten te Duffel
op 18 juni 2007,
voorzien van de H. Sacramentender zieken.

Duizend woorden zijn te weinig
Om te zeggen hoe je was.
Duizend woorden zijn te weinig
Voor de omvang van de wanhoop
Toen je lichaam niet genas.
Duizend woorden zijn te weinig
Voor de grootte van jouw moed
Vanaf het begin tot aan je afscheidsgroet.

Om uw oprecht medeleven,
uw troostend woord, uw stil gebaar,
hartelijk dank.