dinsdag 15 mei 2007

Over Leven deel II

Ze zat aan het water met haar knieën opgetrokken. De wind streelde langs haar haren, haar blik stond op oneindig. Ze zat aan het water en keek naar de eindeloze vlakte. Ze zag vogels die het riet streelden in hun vlucht en een bang konijntje dat wegsprong achter een boom. Ze keek naar die eindeloze vlakte, maar eigenlijk zag ze niets.Ze zat aan het water met haar knieën ingetrokken en haar hoofd rustte op haar armen. Haar blik stond op oneindig en haar haar verstopte haar gezicht. Zo zat ze uren, daar aan het water. Ze zag niets, ze hoorde niets, ze voelde niets. Ze voelde niets, maar voelde pijn. Ze voelde tranen die langs haar wangen sneden en voelde onbegrip en ongeloof. Ze zat aan het water, haar hoofd rustte op haar knieën en ze voelde een immens verdriet. De wind streelde langs haar haren en de tranen sneden zich een weg langsheen haar wangen. Ze zat langs het water en de wind streelde haar gezicht. De wolken pakten zich samen boven haar hoofd, de wind streelde haar gezicht en de regen huilde samen met haar.

maandag 14 mei 2007

Over Leven enzo

Als er iets is wat ik de laatste maanden ten volle heb beseft, dan is het wel dat het leven te kort is om te blijven stilstaan en treuzelen bij dingen die er eigenlijk niet toe doen.Het verwonderd mij keer op keer hoeveel mensen compleet naast de kwestie leven. Ik wil koste wat kost voorkomen dat ik op mijn 70ste vanuit mijn relaxzetel moet opkijken van mijn gazet en beseffen dat ik niets heb betekend in deze wereld en meerdere kansen heb laten liggen. Ik wil ook niet hoeven terugblikken en denken dat ik het misschien allemaal anders had moeten aanpakken en mijn dromen niet heb kunnen realiseren.Als ik 70 ben, zal ik vanachter mijn kookpotten opkijken naar mijn kleinkinderen en ze stiekem frikadellen toesteken en zien dat het goed is.Mensen die klagen dat ze niet het leven hebben dat ze willen, hoeven bij mij niet meer aan te kloppen. Als je echt iets wil veranderen in je leven dan doe je dat gewoon. Zet de stap en durf. Heb vertrouwen dat alles in orde komt, want als je je dromen volgt in het leven, dan komt alles wel vanzelf.